Cơ hội làm ở Đài Loan sáu tháng cuối năm

10/09/2015 4:21 Chiều0 commentsViews: 836

Từ 1-7 đến hết tháng 12-2015, Cục Quản lý lao động ngoài nước sẽ thực hiện thí điểm đưa lao động khán hộ công (hộ lý) gia đình và thuyền viên tàu cá gần bờ sang Đài Loan theo qui định mới được thống nhất giữa hai bên.

Theo đó, người lao động (NLĐ) sẽ có cơ hội đi làm việc ở Đài Loan với mức lương và nhiều quyền lợi được qui định chặt chẽ hơn.

Mức phí 1.550 USD và 2.036 USD

Theo qui định mới được thống nhất giữa Cục Quản lý lao động nước ngoài với phía Đài Loan, mức chi phí của người lao động (NLĐ) để đi làm việc khán hộ công gia đình (hộ lý) ở Đài Loan được công bố là 2.036 USD và làm thuyền viên tàu cá gần bờ là 1.550 USD (chưa bao gồm tiền ký quỹ).

Trong đó, đối với NLĐ đi làm khán hộ công gia đình, phí dịch vụ là 1.000USD/người/hợp đồng ba năm, tiền môi giới là 400USD/hợp đồng ba năm. NLĐ phải trả 260USD cho các chi phí đào tạo nghề và ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết và 376USD cho các chi phí vé máy bay, visa, khám sức khỏe.

Tương tự, đối với lao động thuyền viên tàu cá gần bờ, NLĐ cần đóng 620USD cho phí dịch vụ, 400USD cho phí môi giới, các chi phí đảo tạo, vé máy bay, visa, khám sức khỏe là… 530USD.

Để bảo vệ quyền lợi của mình, NLĐ cũng cần nắm rõ theo qui định mới này, tiền ký quỹ của lao động khán hộ công gia đình tại Đài Loan là không quá 800USD/người/hợp đồng và lao động thuyền viên tàu cá là không quá 1.000USD/người/hợp đồng.

Cục Quản lý lao động ngoài nước cũng cho biết: Để đăng ký đi lao động khán hộ công gia đình ở Đài Loan, NLĐ phải trong độ tuổi 25-45, tham gia đầy đủ các chương trình về đào tạo kỹ năng nghề, ngoại ngữ và kiến thức cần thiết. Riêng đối với lao động đã có kinh nghiệm làm công việc này ở Đài Loan đã về nước trong thời gian một năm thì không bắt buộc phải tham gia đầy đủ khóa đào tạo. Đối với thuyền viên tàu cá gần bờ, độ tuổi qui định là 20-40, đang sinh sống, cư trú dài hạn tại các địa phương ven biển, có kinh nghiệm đi biển, đánh bắt cá trên biển và cũng phải qua đào tạo ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết.

NLĐ được trả lương như thế nào?

Cục Quản lý lao động nước ngoài cho biết, theo thống nhất với phía Đài Loan, NLĐ được tiếp nhận sang làm khá hộ công gia đình và thuyền viên sẽ được ký hợp đồng lao động ba năm, nếu là hợp đồng bổ sung thì thời gian tối thiểu là 17 tháng, với mức lương tối thiểu là 17.500 Đài tệ/tháng đối với khán hộ công gia đình và 19.273 Đài tệ đối với thuyền viên tàu cá gần bờ.

NLĐ sẽ được chủ sử dụng cung cấp miễn phí điều kiện ăn ở, vé máy bay một lượt về nước. Ngoài ra, một số quyền lợi khác của NLĐ VN như được trả tiền làm thêm, được nghỉ phép, được mua bảo hiểm y tế theo qui định của Đài Loan, bảo hiểm rủi ro… cũng được hai bên thống nhất thành qui định cụ thể và công bố công khai.

Bộ LĐTB&XH cũng cho biết: từ ngày 1-7-2015, chỉ các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (doanh nghiệp xuất khẩu lao động- XKLĐ) được Đài Loan cấp phép mới được đưa lao động sang Đài Loan làm việc.

Những doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện để được được cấp phép phải đạt các yêu cầu về bộ máy chuyên trách bồi dưỡng kiến thức cho người lao động trước khi đi làm việc ở Đài Loan, có sở đào tạo và không bị xử phạt hành chính trong quá trình hoạt động XKLĐ sẽ được Cục Quản lý lao động ngoài nước giới thiệu với phía Đài Loan cấp phép.

Trong thời gian thí điểm (từ ngày 1-7 đến hết tháng 12-2015), các doanh nghiệp XKLĐ được tham gia cung ứng không quá 100 lao động khán hộ công gia đình và không quá 50 lao động thuyền viên tàu cá gần bờ.

Bình luận